Echipa


Prof.dr.ing. Theodor BORANGIU a obtinut diploma de inginer in Control Automat in anul 1971 si teza de doctorat in Sisteme de Control in anul 1979 in cadrul Universitatii Politehnica din Bucuresti. Este profesor universitar din anul 1991 in catedra de Automatica si Informatica Industriala, Director al Laboratorului de "Robotica si Inteligenta Artificiala" din Universitatea Politehnica Bucuresti. Conducator de teze de doctorat din anul 1992 in domeniul Sistemelor de Control. Membru al Senatului Universitatii Politehnica din Bucuresti (2004-prezent). Profesor invitat la universitatile din Viena (1992-1994), Krems (1994), Cartagena (1996-1998), Toluca (1996), Darmstadt (1990), Konstanz (1992, 2002-2003), Valenciennes (1996-2011). A publicat 38 de monografii, 238 lucrari stiintifice si este autorul a 5 brevete, toate in domeniile tehnicilor avansate de control al robotilor, control multiprocesor, productia asistata de calculator, sistemelor flexible de fabricatie, sistemelor cu AP, si inteligenta artificiala aplicata in controlul de fabricatie multiagent si roboti. Director Stiintific a 106 proiecte stintifice din granturi si contracte nationale si internationale cu industria. Membru al Comitetului Tehnic IFAC MIR (Robotics, 1991 – prezent), MIT (Manufacturing Technologies, 1991 – 2003), MPC (Manufacturing Plant Control, 2003 – prezent) si Presedinte al Comitetului Stiintific International RAAD (1994 – prezent). Membru a 88 de Comitete de Programe Internationale din 1990. IPC Chairman a doua Workshop-uri IFAC (1995, 2003) si a doua Conferinte RAAD (2005, 2009). A castigat premiul "Tudor Tanasescu" al Academiei Romane (2003) in domeniul IT si Stiinta. Coordonator al Relatiilor Universitare IBM Romania.
E-mail: theodor.borangiu@cimr.pub.ro


Prof.dr.ing. Radu Nicolae DOBRESCU a obtinut diploma de inginer in Control Automat in anul 1968 in cadrul Facultatii de Automatica si Calculatoare din Institutul Politehnic Bucuresti iar teza de doctorat in Inginerie Electrica in anul 1976. In prezent este profesor universitar, sef al catedrei de Automatica si Informatica Industriala din Facultatea de Automatica si Calculatoare din cadrul Universitatii Politehnica din Bucuresti, si de asemenea Directorul laboratorului de Transmisii de Date si Comunicatie Industriala. Este conducator de teze de doctorat din anul 1992 in control automat. Ariile sale de interes si publicatiile stiintifice sunt in trei domenii principale: structuri moderne pentru controlul numeric al uneltelor masina si sistemele flexibile de fabricatie; achizitie, procesare si transmitere inteligenta a datelor; retele locale si comunicatie industriala toleranta la defect. Este membru IEEE din anul 1991, membru senior IEEE din 2005 si a activat ca membru IPC in mai mult de 48 de conferinte internationale.
E-mail: radud@isis.pub.ro


Prof.dr.ing. Valentin SGARCIU a obtinut in anul 1972 diploma de inginer in Automatica Industriala iar teza sa de doctorat in 1980 in domeniul Automaticii din cadrul Universitatii Politehnica Bucuresti. In prezent este profesor la Facultatea de Automatica si Calculatoare si din anul 2001 prodecan al acestei facultati. Este conducator de teze de doctorat din anul 2008 in domeniul sistemelor de control. Membru in comitetele stiintifice internationale ale evenimentelor stiintifice: CAD/CAM'93 "Sensors & Systems" chairman, 8th Symposium "Technologies, Plants and Equipment for Improvement of Environment Quality", "Control Systems and Computer Science". Este presedinte al comitetului de organizare al workshop-ului "SCADA/DCS Solutions". Domeniile sale de interes sunt: sisteme de identificare a proceselor nondeterministe, procesarea datelor in timp real, senzori inteligenti, procesarea informatiei, sisteme de masura integrate, sisteme distribuite automate pentru controlul proceselor, solutii SCADA.
E-mail: vsgarciu@aii.pub.ro


Prof.dr.ing. Dan POPESCU a obtinut diploma de inginer in Automatica in anul 1974, absolvent de matematica 1980, iar teza de doctorat si-a sustinut-o in domeniul ingineriei electrice in anul 1987. In prezent este profesor in cadrul catedrei de Automatica si Informatica Industriala a Facultatii de Automatica si Calculatoare, Universitatea Politehnica Bucuresti. Conducator al laboratorului de Vedere Artificiala si responsabil cu programul de master Procesarea Complexa a Semnalului in Aplicatii Multimedia. Este indrumator de teze de doctorat in domeniul Controlului Automat. Ariile de competenta: procesarea semnalului si a datelor, achizitie si procesare de imagine, recunoasteerea formelor, senzori pentru roboti, proiectarea circuitelor digitale. Ariile stiintifice curente sunt: echipamente pentru masuratori complexe, achizitii de date si control la distanta, retele wireless, sisteme de alerta, recunoasterea formelor si procesarea imaginilor complexe, abordari interdisciplinare. Este autor a 15 carti, mai mult de 120 de lucrari si director a 5 granturi de cercetare nationala. Este membru IEEE, SRAIT si a obtinut in anul 2008 premiul IBM Faculty.
E-mail: dan_popescu_2002@yahoo.com


Conf.dr.ing. Nick Andrei IVANESCU desfasoara activitati de cercetare stiintifica si aplicata in domenii de control al procesului industrial folosind AP si microcontrolere, procesare si achizitie de date, sisteme cu evenimente discrete, sisteme de control robot, sisteme de vedere artificiala in robotica. Deasemenea, este implicat in activitati de predare la Faculatetea de Automatica si Calculatoare din Universitatea Politehnica Bucuresti. Aceste activitati de cercetare au ca rezultat o serie de publicatii stiintifice, mai multe proiecte de cercetare si deasemenea construirea unor echipamente de control pentru procesele industriale, proiectarea achizitiilor de date si a circuitelor de procesare, sisteme software folosite in productia asistata pe calculator (CIM) si un nivel ridicat de procesare a imaginilor in robotica si taskurile de inspectie vizuala automata.
E-mail: nik@cimr.pub.ro


S.l.dr.ing. Florin Daniel ANTON a absolvit Facultatea de Automatica specializarea Automatica si Informatica Industriala in 2003, iar titlul de doctor in domeniul Automatica i-a fost acordat in anul 2008 de catre Universitatea Politehnica din Bucuresti, Facultatea de Automatica si Calculatoare. In 2003 a urmat studiile facultatii ENSIAME, "Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis (UVHC)". Din 2003 ocupa functia de inginer la Universitatea Politehnica din Bucuresti, Facultatea de Automatica si Calculatoare unde sustine ore de curs si aplicatii de laborator pentru: Sisteme de Control al Robotilor, Inteligenta Artificiala in Robotica si Sisteme si Echipamente pentru Conducerea Robotilor Industriali. Director stiintific pentru doua granturi nationale de cercetare, si membru in echipa de executie a peste 16 proiecte stiintifice nationale de C&D. Autor si coautor a peste 40 de lucrari stiintifice in domeniul roboticii, vederii artificiale, sisteme distribuite, inalta disponibilitate, sisteme tolerante la defect si disaster recovery publicate in monografii nationale si internationale, jurnale si proceeding-uri la conferinte. Membru al Comitetelor Nationale de Organizare a conferintelor IFAC IAD 2003, RAAD 2005 si 2009. Chairman al unor sesiuni la conferintele: RAAD 2006 si MITIP 2007. Inginer de sistem si Instructor Linux la Centrul de Competenta Linux IBM in Bucuresti, a obtinut diploma RedHat Certified System Engineer in 2008.
E-mail: florin.anton@cimr.pub.ro


S.l.dr.ing. Silvia Oana ANTON a absolvit Facultatea de Automatica specializarea Automatica si Informatica Industriala in 2003, iar titlul de doctor in domeniul Automatica i-a fost acordat in anul 2008 de catre Universitatea Politehnica din Bucuresti, Facultatea de Automatica si Calculatoare. In 2003 a urmat studiile facultatii ENSIAME, "Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis (UVHC)". Din 2003 ocupa functia de inginer la Universitatea Politehnica din Bucuresti, Facultatea de Automatica si Calculatoare unde sustine ore de curs si aplicatii de laborator pentru: Sisteme de Control al Robotilor, Proiectarea Dispozitivelor Digitale, Sisteme si Echipamente pentru Conducerea Robotilor Industriali. Director stiintific al unui grant national de cercetare si membru in echipa de executie a peste 16 proiecte stiintifice de C&D nationale. Autor si coautor a peste 40 de lucrari stiintifice in domeniul roboticii, vederii artificiale, sisteme distribuite, inalta disponibilitate, sisteme tolerante la defect si disaster recovery publicate in monografii nationale si internationale, jurnale si proceeding-uri la conferinte. Membru al Comitetelor Nationale de Organizare a conferintelor IFAC IAD 2003, RAAD 2005 si 2009.
E-mail: silvia.anton@cimr.pub.ro


S.l.dr.ing. Stefan Alexandru MOCANU a obtinut diploma de inginer in Automatica in anul 2000, in anul 2001 a absolvit programul de specializare "Sisteme cu Arhitectura Deschisa, Standardizare, Retelistica " si in anul 2005 si-a sustinut teza de doctorat in domeniul Controlului Automat. Teza sa a fost centrata pe comunicatia Wireless – 802.11, programare si transmisii de date. Din anul 2001 tine laboratoare si seminarii pentru programarea calculatoarelor si limbajul C si laboratoare pentru sisteme de operare in timp real. In anul 2006 a devenit cercetator stiintific la Universitatea Politehnica din Bucuresti, in Catedra de Automatica si Informatica Industriala. Din anul 2007 este sef de lucrari in cadrul Facultatii de Automatica si Calculatoare. In plus la disciplinele mentionate anterior, interesele sale se centreaza pe aplicatii multimedia si data mining. A publicat mai mult de 40 de articole si lucrari in volumele de conferinte si recenzii nationale si internationale. Este coautor a mai multor carti. Ariile de interes sunt: multimedia, retele wireless, procesarea datelor, data mining. Membru al organizatiilor SRAIT, IEEE.
E-mail: smocanu@rdslink.ro


S.l.dr.ing. Maximilian NICOLAE a obtinut diploma de inginer in Ingineria Sistemelor in anul 2004 din cadrul Universitatii Politehnica din Bucuresti, Facultatea de Automatica si Calculatoare. Un an mai tarziu a obtinut diploma de master in Sistemele cu Arhitectura Deschisa. Si-a sustinut teza de doctorat in domeniul arhitecturilor hardware si software pentru retele de senzori mobili iar ariile sale de interes sunt proiectarea hardware si software, comunicatia si procesarea semnalelor digitale. Dupa absolvire, a ramas asistent universitar in Catedra de Automatica si Informatica Industriala, iar de atunci tine laboratoare de Transmitere a Datelor, Proiectarea Dispozitivelor Numerice, si un curs la master Procesarea Datelor in Timp Real pentru Semnale Audio si Video. De-a lungul acestei perioade de timp, a fost membru in cateva proiecte de cercetare si director de proiect al unui grant strans legat de domeniul tezei de doctorat. Autor si coautor a mai mult de 30 de lucrari stiintifice in ariile sale de interes publicate in jurnale internationale si volume de conferinte. Deasemenea este membru IEEE. E-mail: max@aii.pub.ro


Sl.dr.ing. Silviu RAILEANU a obtinut diploma de inginer in domeniul Ingineria Sistemelor si Calculatoarelor in anul 2005 in cadrul Universitatii Politehnica din Bucuresti (UPB). Doi ani mai tarziu a obtinut diploma de master in Sistemele cu Arhitectura Deschisa (UPB). A beneficiat in 2005 de o bursa Socrates la Université de Valenciennes et Hainaut-Cambrésis. In 2011 a definitivat o teza in cotutela intre Universitatea Politehnica Bucuresti (RO) si Universite de Valenciennes et du Hainaut Cambresis (FR). El este implicat in activitati didactice in cadrul Facultatatii de Automatica si Calculatoare atat in ciclul de licenta, la materia Sisteme de Conducere a Robotilor, cat si la master unde este responsabil de cursurile Sisteme Multiagent pentru Controlul Intreprinderii si Gestiunea lanturilor de Aprovizionare si Logistica. De asemenea, desfasoara activitati de cercetare stiintifica si aplicata in domeniile control distribuit si heterarhic al sistemelor cu evenimente discrete, planificarea si alocarea resurselor in sisteme flexibile de fabricatie.
E-mail: silviu.raileanu@cimr.pub.ro


Colaboratori,Dr :

dr.ing. Mihai PARLEA a obtinut diploma de inginer in control automat in anul 2007 (dupa ce si-a pregatit lucrarea de diploma la Universite de Valenciennes, Franta, Production Systems Research Group) si diploma de master in anul 2009, ambele fiind emise de Universitatea Politehnica Bucuresti, Facultatea de Automatica si Calculatoare, specializarea Automatica. Si-a sustinut public teza de doctorat pentru care a obtinut o bursa din partea Uniunii Europene (cu o perioada de 8 luni de schimb de experienta, de asemenea la Universite de Valenciennes, Franta). A publicat mai mult de 10 lucrari stiintifice, a participat la 3 proiecte de cercetare si este un membru activ in toate activitatile de cercetare ale Centrului CIMR (ce includ dar nu sunt limitate la controlul avansat al robotilor, vedere artificiala, control avansat cu automate microprogramabile, control al fabricatiei de tip holonic si multi-agent.
E-mail: mihai.parlea@cimr.pub.ro


dr.ing. Andrei ROSU a obtinut diploma de inginer in control automat in anul 2007 si iar pe cea de doctor in 2011, la Universitatea Politehnica Bucuresti, Facultatea de Automatica si Calculatoare. A beneficiat (in 2007) de bursa Socrates la "Ecole Polytech de Lille", Universite de Sciences et Technologie - Lille 1, Franta. El este implicat in activitati didactice in cadrul Facultatatii de Automatica si Calculatoare din Universitatea Politehnica din Bucuresti. Aria sa de expertiza este controlul proceselor cu ajutorul automatelor programabile, microcontrolere si sisteme cu evenimente discrete.
E-mail: andrei.rosu@cimr.pub.ro

dr.ing. Iulia IACOB a obtinut in 2009 diploma de inginer iar in 2011 a obtinut diploma de master, ambele fiind emise de Universitatea Politehnica Bucuresti, Facultatea de Automatica si Calculatoare - domeniul „Automatica si Informatica Industriala”. In 2014 a obtinut diploma de doctor in domeniul ingineria sistemelor. A beneficiat de o bursa din partea Uniunii Europene ce implica si o perioada de stagiu in cadrul Universitatii din Porto, Portugalia. In prezent este implicata in diverse proiecte de cercetare si este membru in Comitetul National de Organizare al Simpozionului International trianual IFAC, INCOM’12.
E-mail iulia.iacob@cimr.pub.ro


dr.ing. Octavian MORARIU a obtinut diploma de inginer in calculatoare in anul 2007 la Universitatea Tehnica Cluj-Napoca, in 2014 a obtinut diploma de doctor in domeniul ingineriei sistemelor la Universitatea Politehnica Bucuresti, Facultatea de Automatica si Calculatoare. Munca de cercetare este axata pe sisteme Cloud (IBM CloudBurst) si optimizarea acestora pentru a fi folosite in e-Learning.
E-mail: octavian.morariu@cimr.pub.ro


dr.ing. Cristina MORARIU a obtinut diploma de inginer in calculatoare in anul 2008 la Universitatea Tehnica Cluj-Napoca, in 2013 a obtinut diploma de doctor in domeniul ingineria sistemelor la Universitatea Politehnica Bucuresti, Facultatea de Automatica si Calculatoare. Cu o experienta de peste patru ani in procese de business in cadrul IBM, munca de cercetare a Cristinei se axeaza pe implementarea paradigmelor arhitecturii orientate pe servicii (SOA) in domeniul manufacturii.
E-mail: cristina.morariu@cimr.pub.ro


dr.ing. Stefan RADULESCU a obtinut diploma de inginer in domeniul Ingineria Sistemelor si Calculatoarelor in anul 2009 in cadrul Universitatii Politehnica din Bucuresti. In 2011 a obtinut diploma de master in domeniul Ingineria Sistemelor, Universitatea Politehnica din Bucuresti. In acelasi an a obtinut si diploma de master in Administrarea Afacerilor, oferita de Facultatea Administrarea Afacerilor (cu predare in limbi straine) din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucuresti. In 2014 a obtinut diploma de doctor in domeniul ingineriei sistemelor la Universitatea Politehnica Bucuresti, Facultatea de Automatica si Calculatoare. Munca de cercetare este axata pe sisteme Cloud si posibilitatile se folosire ale acestora pentru eLearning si imbunatatirea proceselor de lucru. E-mail: stefan.radulescu@cimr.pub.ro


drd. ing. Andrei SILISTEANU a obtinut diploma de inginer electronist in domeniul “Comunicatii numerice, multimedia si sisteme Hi-Fi” in anul 2003 acordata de Facultatea de Electronica si Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei, Universitatea Politehnica din Bucuresti. Intre anii 2009 si 2011 a urmat cursurile de master “E-Business” sustinute in cadrul Academiei de Studii Economice din Bucuresti, avand ca obiectiv dezvoltarea de arhitecturi flexibile de afaceri bazate pe tehnologii moderne. Din anul 2013 este doctorand al Facultatii de Automatica si Calculatoare, sectia Ingineria Sistemelor, cercetarea sa fiind axata pe aplicarea principilor holonice si multi-agent in domeniul fabricarii de produse radiofarmaceutice. E-mail: andrei.silisteanu@cimr.pub.ro